:نام کاربری 
  :رمز ورود 
    
 
Slide 1

طراحی سایت مدرسه

Slide 2

طراحی سایت راهنمایی

Slide 3

طراحی سایت راهنمایی

Slide 4

طراحی سایت دبستان

باد می وزد .....می توانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی ،تصمیم با توست 
   
اخبار
تمامی دانش آموزان برتر
متن روز

ماهی ها از تلاطم دریا به خدا شکایت بردند
و چون دریا آرام شد خود را اسیر تور صیادان یافتند
تلاطم های زندگی حکمتی از جهان هستی است 
پس از خدا بخواهیم دلمان آرام باشد نه اطرافمان

فایل های آموزشی
کدموضوعنوع فایل 
18سوالات آمادگی دفاعی دانلود
19مطالعات اجتماعی  دانلود
20ادبیات فارسی کلاس هفتم دانلود
21حرفه و فن دانلود
22کلاس بندی هفتم دانلود